Een gevoel van fitheid komt niet alleen voort uit fysieke training, coaching op mentaal vlak (wanneer dit nodig is) is hierbij zeker aan aandachtspunt 시에라 os 다운로드. Om dit te realiseren heeft Train je fit een samenwerkingsverband met GZ-psycholoog M. van Eck.

Psycholoog

mw.Drs.M.D.M. (Monique) van EckTrain je fit - Psycholoog

GZ-psycholoog, Eerstelijnspsycholoog

www.ggzhouten.nl

Rimpelmos 20 3994 LZ Houten

06-34492930

psycholoog@casema.nl

Sinds 2004 heb ik een eigen psychologiepraktijk in Houten gericht op diagnostiek en behandeling van (jong)volwassenen 다운로드.
Specialiteit en affiniteit ligt op het gebied van verwerking/hantering van (chronische) lichamelijke aandoeningen, revalidatie en eetstoornissen 원펀맨 ost 다운로드.
Sinds mijn afstuderen in 1997 heb ik veel werkervaring opgedaan binnen algemene ziekenhuizen, andere eerstelijnspraktijken en revalidatiecentrum 모바일 닌텐도 게임.

De samenwerking met Train je fit komt voort uit de overtuiging dat fitheid, kracht en welbevinden niet alleen ontstaan of verbeteren door fysieke training 심즈 심 다운로드. Mentale factoren spelen hierin ook een grote rol. Het is belangrijk dat binnen een trainingsschema hiervoor ook aandacht is.

Bijvoorbeeld bij de wens om gewicht te verliezen, kan het winst opleveren de training te combineren met een aantal afspraken in mijn praktijk 다운로드. Er kan dan aandacht besteed worden aan de functie van het (over)eten en thema’s als zelfvertrouwen en assertiviteit. Verder kan het zinvol zijn om training te combineren met psychologische consulten als er sprake is van overbelasting/burn-out, somberheid/inactiviteit en als er tijdens training mentale blokkades naar boven komen 무료 가계부 다운로드.

Ik werk kortdurend, praktisch en resultaatgericht voornamelijk onderbouwd vanuit de cognitieve gedragstherapie en Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) 다운로드. Door de korte lijnen met Train je fit kunnen wij elkaar snel inschakelen en met elkaar overleggen (met toestemming van de client) en zo optimaal gebruik maken van elkaars expertise waardoor er een zeer persoonlijk plan van aanpak/maatwerk ontstaat i will survive mp3 download.