Partner – Psycholoog 

Een gevoel van fitheid komt niet alleen voort uit fysieke training, coaching op mentaal vlak (wanneer dit nodig is) is hierbij zeker aan aandachtspunt. Om dit te realiseren heeft Train je fit een samenwerkingsverband met GZ-psycholoog M. van Eck.

Psycholoog

mw.Drs.M.D.M. (Monique) van Eck

GZ-psycholoog, Eerstelijnspsycholoog

www.ggzhouten.nl

Rimpelmos 20 3994 LZ Houten

06-34492930

psycholoog@casema.nl

Sinds 2004 heb ik een eigen psychologiepraktijk in Houten gericht op diagnostiek en behandeling van (jong)volwassenen.
Specialiteit en affiniteit ligt op het gebied van verwerking/hantering van (chronische) lichamelijke aandoeningen, revalidatie en eetstoornissen.
Sinds mijn afstuderen in 1997 heb ik veel werkervaring opgedaan binnen algemene ziekenhuizen, andere eerstelijnspraktijken en revalidatiecentrum.

De samenwerking met Train je fit komt voort uit de overtuiging dat fitheid, kracht en welbevinden niet alleen ontstaan of verbeteren door fysieke training. Mentale factoren spelen hierin ook een grote rol. Het is belangrijk dat binnen een trainingsschema hiervoor ook aandacht is.

Bijvoorbeeld bij de wens om gewicht te verliezen, kan het winst opleveren de training te combineren met een aantal afspraken in mijn praktijk. Er kan dan aandacht besteed worden aan de functie van het (over)eten en thema’s als zelfvertrouwen en assertiviteit. Verder kan het zinvol zijn om training te combineren met psychologische consulten als er sprake is van overbelasting/burn-out, somberheid/inactiviteit en als er tijdens training mentale blokkades naar boven komen.

Ik werk kortdurend, praktisch en resultaatgericht voornamelijk onderbouwd vanuit de cognitieve gedragstherapie en Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Door de korte lijnen met Train je fit kunnen wij elkaar snel inschakelen en met elkaar overleggen (met toestemming van de client) en zo optimaal gebruik maken van elkaars expertise waardoor er een zeer persoonlijk plan van aanpak/maatwerk ontstaat.